Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Προεπιλογή έναρξης έως 24 ώρες πριν

Καλοσχεδιασμένη φροντίδα ρούχων
Με την προεπιλογή έναρξης προγράμματος, μπορείτε να καθορίσετε έως και 24 ώρες προκαταβολικά πότε θα ξεκινήσει το επιλεγμένο πρόγραμμα. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα πλύσης πρέπει να έχει τελειώσει στην αρχή μιας νέας εργάσιμης ημέρας.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση