Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Μεγάλη χωρητικότητα

Περισσότερη χωρητικότητα για βέλτιστα αποτελέσματα
Τα ρούχα πρέπει να έχουν επαρκή χώρο για να κινούνται ελεύθερα, ώστε ο αέρας να απορροφά την υγρασία εύκολα και ομοιόμορφα. Η μεγάλη χωρητικότητα των κάδων εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα στεγνώματος, λιγότερο τσαλάκωμα και σύντομους χρόνους κύκλου.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση