Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Αυτόματη δοσομέτρηση υγρού απορρυπαντικού

Βέλτιστη δοσομέτρηση και τοποθέτηση
Τα κύρια πλεονεκτήματα της αυτόματης δοσομέτρησης είναι η εξοικονόμηση χρόνου, η αυξημένη αξιοπιστία της διαδικασίας και η βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων. Η ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία επιτρέπει την πλήρως αυτόματη δοσομέτρηση ακριβείας, απλοποιώντας έτσι την καθημερινή εργασία. Η ανίχνευση στάθμης για το δοχείο απορρυπαντικού καθιστά δυνατή την εξατομικευμένη προσαρμογή του χρόνου εμφάνισης του μηνύματος για επαναπαραγγελία χημικών.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση