Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ιδιαίτερα αποδοτικό σύστημα φίλτρου

Επαγγελματικό και αποτελεσματικό
Στα επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων της Miele, παίζει σημαντικό ρόλο το εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου. Το μόνιμο φιλτράρισμα του νερού πλύσης οδηγεί σε βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού, ενώ παράλληλα προστατεύει τη συσκευή από ζημιές στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το πλυντήριο πιάτων ανιχνεύει αν το φίλτρο micro-fine είναι σωστά τοποθετημένο, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση του συστήματος.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση