Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Αποδεδειγμένη υγιεινή 

Δραστικό κατά των ιών – επιστημονικά βεβαιωμένο 
Σύμφωνα με την πιστοποίηση που εκδίδεται από το Ινστιτούτο Ολιστικής Υγιεινής και Ιολογίας InFluenc_H*, ο καθαρισμός σε πλυντήρια πιάτων με tank στα προγράμματα 1, 2 και 3 με τα απορρυπαντικά ProCare Shine 10 A και 10 GC της Miele απομακρύνει τους ιούς με έλυτρο, όπως τον κορονοϊό, καθώς και τους νοροϊούς και τους αδενοϊούς.
Περιγραφή της σχετικής μεθοδολογίας για το PTD 70x μπορείτε να βρείτεa href="https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/PTD70x_Viruswirksamkeit_Testkriterien_Virus_effectiveness_test_criteria_2021-11-25.pdf" εδώ/a. | Περιγραφή της σχετικής μεθοδολογίας για το PTD 901 μπορείτε να βρείτε a href="https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/PTD901_Viruswirksamkeit_Testkriterien_virus_effectiveness_test_criteria_04.22.pdf"εδώ/a. Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση