Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης

Το πλυντήριο πιάτων σας «μιλάει» πολλές γλώσσες
Η συσκευή μπορεί να εμφανίζει πληροφορίες και συμβουλές σε διάφορες γλώσσες, ώστε τα πάντα να είναι κατανοητά. Απλώς επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από το μενού γλωσσών. Μια σημαία σας καθοδηγεί. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εξερευνήσετε το περιβάλλον εργασίας – ακόμα και αν δεν καταλαβαίνετε την επιλεγμένη γλώσσα.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση