Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ευέλικτο

Ενσωμάτωση σε έπιπλα κουζίνας και μονάδες 
Το πλυντήριο πιάτων μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα κάτω από τον πάγκο εργασίας. Το ύψος της συσκευής μπορεί επίσης να ρυθμιστεί όπως απαιτείται, για να χωράει κάτω από τον πάγκο. Η απαιτούμενη διάσταση της εσοχής εντοιχισμού είναι 60 cm.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση