Σύνδεση αντλίας δοσομέτρησης λαμπρυντικού

Προαιρετικός δοσομετρητής λαμπρυντικού
Μια προαιρετική μονάδα μπορεί να συνδεθεί για εύκολη και οικονομική δοσολογία υγρού ξεβγάλματος. Η ακριβής δοσομέτρηση εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Επιπλέον, η αυτόματη δοσομέτρηση υγρών διευκολύνει τη χρήση.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση