Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Συμπυκνωτής ατμού με αερόλυμα

Τέλειο στέγνωμα και βέλτιστο κλίμα δωματίου
Για καλό κλίμα στο χώρο του πλυντηρίου πιάτων και για πιάτα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αμέσως: Ο ιδιαίτερα ισχυρός συμπυκνωτής υδρατμών με λεπτό ψεκασμό μειώνει τη συσσώρευση ατμού στο χώρο του πλυντηρίου πιάτων. Έτσι τα σκεύη στεγνώνουν τέλεια και μειώνεται σημαντικά η ποσότητα ατμού που διαφεύγει όταν ανοίγει η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση