Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Perfect GlassCare

Εκτυφλωτική γυαλάδα
Το μαλακό νερό ευνοεί τον καλό καθαρισμό των σκευών, βλάπτει όμως τα ποτήρια. Για αυτό και τα πλυντήρια πιάτων Miele Professional χρησιμοποιούν το Perfect GlassCare στο πρόγραμμα για ποτήρια. Η τεχνολογία αυτή ρυθμίζει τη σκληρότητα του νερού με ακρίβεια, ώστε όλα τα ποτήρια να καθαρίζονται σχολαστικά και ταυτόχρονα προσεκτικά.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση