Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Πάνω κάνιστρο ρυθμιζόμενο στο ύψος

Ευέλικτο
Το ύψος του επάνω κανίστρου σε όλα τα πλυντήρια πιάτων Miele ρυθμίζεται ανάλογα με τα είδη που πλένονται, ενώ μπορεί ακόμα και να τοποθετηθεί υπό γωνία. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί πάντα να αξιοποιείται στο έπακρο ο θάλαμος πλύσης.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση