Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Συστήματα Tank

Τέλειο για συνεχή χρήση
Αφού ξεκινήσει η λειτουργία του συστήματος δεξαμενής, το σύστημα είναι συνεχώς έτοιμο για χρήση. Αυτό επιτυγχάνεται γιατί το πλυντήριο πιάτων διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού στους 65 °C – για εξαιρετικά σύντομους κύκλους και τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση