Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Εγγύηση προστασίας από διαρροές νερού*

Προστασία από διαρροές νερού - εγγυημένα
Για προστασία από διαρροές, όλα τα πλυντήρια πιάτων διαθέτουν το σύστημα προστασίας διαρροών Miele WPS. Σας καλύπτουμε για 20 χρόνια σε περίπτωση που προκύψουν υλικές ζημιές ως αποτέλεσμα ελαττωματικού συστήματος προστασίας διαρροών Miele WPS. Ως μέρος των όρων εγγύησης προστασίας από διαρροές, η Miele αναλαμβάνει το κόστος για οποιαδήποτε υλική ζημιά προκύψει από αυτό (προϋπόθεση η σωστή εγκατάσταση από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή τη Miele).
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησής μας για την προστασία από το νερό. Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση