Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

AutoClose

Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας
Εύχρηστη και ασφαλής - η λειτουργία AutoClose της Miele: Μια ελάχιστη επαφή μεταξύ πόρτας και συσκευής αρκεί για να ενεργοποιήσει το μηχανοκίνητο κλείσιμο της πόρτας.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση