Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Σύνδεση αντλίας δοσομέτρησης απορρυπαντικού

Προαιρετική δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
Μια προαιρετική μονάδα δοσομέτρησης υγρών μπορεί να συνδεθεί για εύκολη και οικονομική χρήση υγρών απορρυπαντικών. Η ακριβής δοσομέτρηση εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Επιπλέον, η αυτόματη δοσομέτρηση υγρών διευκολύνει τη χρήση.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση