Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντων πλυντηρίων πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Σύντομοι κύκλοι προγραμμάτων πλύσης

Ταχύτατο πλύσιμο πιάτων
Με τους σύντομους κύκλους πλύσης τους, τα πλυντήρια πιάτων ProfiLine είναι τα ταχύτερα εντοιχιζόμενα μοντέλα Miele. Οι δυνατότητές τους δεν είναι σε καμία περίπτωση υποδεέστερες από αυτές των οικιακών εντοιχιζόμενων συσκευών.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση