Πρακτικό στήριγμα σωλήνα ατμού 

Μεγαλύτερη ελευθερία στο σιδέρωμα 
Τέλος στους εκνευριστικούς σωλήνες κατά το σιδέρωμα. Ο σωλήνας ατμού συνδέεται στο στήριγμα σωλήνα ατμού για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων κατά το σιδέρωμα. 
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση