Μεγάλη ποσότητα ατμού 

Η διάθεση ατμού παίζει σημαντικό ρόλο 
Με πίεση ατμού έως  bar και σταθερή ροή ατμού  g/min, με το σύστημα σιδερώματος με ατμό μπορείτε να επιτύχετε επαγγελματικά αποτελέσματα στο σιδέρωμα. Ο ξηρός ατμός διαπερνά και τα παχύτερα υλικά και παρέχει εκπληκτικά αποτελέσματα σιδερώματος. Εσείς αποφασίζετε αν θα δουλέψετε με πολλαπλό ψεκασμό ή με συνεχή παροχή ατμού, πατώντας το πλήκτρο ατμού στο σίδερο. 
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση