Ενεργή επιφάνεια σιδερώματος 

Άνετες λειτουργίες για ευκολότερο σιδέρωμα 
Η λειτ. διόγκωσης εξασφαλίζει ένα πολύ απαλό σιδέρωμα, ενώ η λειτ. αναρρόφησης κάνει τον ατμό πιο έντονο και τον εξάγει αποτελεσματικά. Η διόγκωση ή η αναρρόφηση ξεκινά με το πλήκτρο ατμού στο σίδερο και απενεργοποιείται αυτόματα όταν το σιδέρωμα διακόπτεται για λίγο. Η λειτ. μνήμης αποθηκεύει την τελευταία ρύθ. και την επαναφέρει όταν χρησιμοποιείται πάλι ο ατμός.
Η επιφάνεια σιδερώματος θερμαίνεται αυτόματα για την αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών. 
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση