Καθοδηγούμενη θέση σε λειτουργία 

Exclusiv bei Miele
Εύκολη θέση σε λειτουργία 
Πριν από την πρώτη χρήση του συστήματος σιδερώματος με ατμό η συσκευή θα σας καθοδηγήσει για τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις. Εσείς επιλέγετε μόνο τη γλώσσα από τις πληροφορίες της συσκευής και ρυθμίζετε τη σκληρότητα νερού. Η συσκευή επιλέγει τώρα αυτόματα το κατάλληλο χρονικό διάστημα αφαλάτωσης. Έτσι διασφαλίζεται η συντήρηση και η μεγάλη διάρκεια του συστήματος σιδερώματος. 
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση