Πρακτικοί κύλινδροι 

Εύκολη μεταφορά 
Το σύστημα σιδερώματος με ατμό στέκεται σταθερά και αυτόνομα ακόμα και όταν είναι διπλωμένο, και μπορεί να τοποθετηθεί όπου επιθυμείτε. Με τους μαλακούς του κυλίνδρους, ολόκληρο το σύστημα μπορεί να μετακινηθεί χωρίς κόπο και σας ακολουθεί όπου πάτε. Άκρες από χαλιά, κατώφλια, ακόμη και σκαλοπάτια δεν εμποδίζουν τον δρόμο του. 
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση