Επαγγελματική ηλεκτρική σύνδεση

Βελτιωμένη απόδοση για μεγάλες ποσότητες σκευών
Οι σύντομοι κύκλοι απαιτούν υψηλή ισχύ σύνδεσης. Για αυτό τον λόγο, το πλυντήριο πιάτων διαθέτει ως κανονικό εξοπλισμό 5πολικό καλώδιο ρεύματος.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση