Εργαστήρια πανεπιστημίων

Λύσεις για Εργαστήρια πανεπιστημίων

Λύσεις για συνεπή αποτελέσματα

Πλεονεκτήματα μηχαν. καθαρ.-απολύμ. γυάλινων σκευών

Πολλά εργαστήρια επιλέγουν τον μηχανικό καθαρισμό-την απολύμανση των γυάλινων σκευών τους. Αφενός, ο χειρισμός των γυάλινων σκευών κρύβει πιθανούς κινδύνους για το προσωπικό του εργαστηρίου. Αν το γυαλί σπάσει κατά τον καθαρισμό με το χέρι μπορεί να υπάρξει τραυματισμός. Η επιμόλυνση με λοιμώδεις και τοξικές ουσίες αποτελεί κίνδυνο για την υγεία. Αφετέρου, μόνο ο μηχανικός καθαρισμός-η απολύμανση εργαστηριακών σκευών μπορεί να τυποποιηθεί, να επικυρωθεί και να τεκμηριωθεί αυτόματα. Καθώς τα πλυντήρια-απολυμαντές κλειδώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι για το προσωπικό του εργαστηρίου. Έτσι επιτυγχάνεται η μέγιστη προστασία του προσωπικού κατά τον μηχανικό καθαρισμό-την απολύμανση.

Μάθετε περισσότερα για το "Λύσεις για συνεπή αποτελέσματα"