Συμβόλαια επισκευής

Καθαρισμός & Συντήρηση

Επαγγελματική φροντίδα

Το πακέτο επαγγελματικής φροντίδας σας προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 

 • Εργασία καθαρισμού και συντήρησης
 • Έλεγχος λειτουργίας
 • Ανάγνωση μνήμης σφαλμάτων
 • Στεγανότητα, θόρυβος λειτουργίας και δοκιμές σταθερότητας
 • Εάν απαιτηθεί, εκτέλεση επισκευών ή επιπλέον υπηρεσιών

 

Παραγγελίες και προσφορές για την υπηρεσία συντήρησης Miele:
Τηλέφωνο: 210 67 94 444, e-mail: professionalservice@miele.gr

Διαβάστε το σχετικό φυλλάδιο με τις υπηρεσίες μας!

Συμβόλαιο περιοδικού ελέγχου

Συμβόλαιο περιοδικού ελέγχου

Υπηρεσίες:

 

 • Διεξαγωγή ετήσιας επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένης σύγκρισης στόχου/πραγματικού
 • Λεπτομερής αξιολόγηση και τεκμηρίωση τεχνικής κατάστασης
 • Εξέταση της κατάστασης συντήρησης της συσκευής
 • Διεξαγωγή ηλεκτρικού ελέγχου ασφαλείας

Η Miele δρα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης ώστε να είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται τακτικά.

 

Παραγγελίες και προσφορές για την υπηρεσία συντήρησης Miele:
Τηλέφωνο: 210 67 94 444, e-mail: professionalservice@miele.gr

Διαβάστε το σχετικό φυλλάδιο με τις υπηρεσίες μας!

Συμβόλαιο συντήρησης

Συμβόλαιο συντήρησης με εξαρτημάτα που υπόκεινται σε φθορά

Επιπλέον των περιεχομένων του συμβολαίου περιοδικού ελέγχου, το συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

 • Ολοκληρωμένη συντήρηση σύμφωνα με συγκεκριμένο πλάνο συντήρησης για κάθε συσκευή της Miele.
 • Προσφορά περαιτέρω μέτρων φροντίδας και συντήρησης
 • Προληπτική αντικατάσταση συγκεκριμένων μερών που υπόκεινται σε φθορά
 • Διεξαγωγή των απαραίτητων για κάθε συσκευή Miele προληπτικών ελέγχων

Εάν απαιτηθεί επιπλέον εργασία αντικατάστασης, αυτή τιμολογείται ξεχωριστά ανάλογα με τον χρόνο και τη δαπάνη.

Παραγγελίες και προσφορές για την υπηρεσία συντήρησης Miele:
Τηλέφωνο: 210 67 94 444, e-mail: professionalservice@miele.gr

Διαβάστε το σχετικό φυλλάδιο με τις υπηρεσίες μας!

Συμβόλαιο συντήρησης και επισκευής

Συμβόλαιο συντήρησης και επισκευής

Προκειμένου όλα τα κόστη να παραμένουν μετρήσιμα, η Miele σας προσφέρει ένα συμβόλαιο συντήρησης και επισκευής
το οποίο περιλαμβάνει τα κόστη κάθε επισκευής απαραίτητης μετά τη συντήρηση.

Περιλαμβάνονται τα κόστη για τα φθαρμένα μέρη και τα ανταλλακτικά καθώς και οι αμοιβές και τα έξοδα μεταφοράς των τεχνικών της Miele.

Παραγγελίες και προσφορές για την υπηρεσία συντήρησης Miele:
Τηλέφωνο: 210 67 94 444, e-mail: professionalservice@miele.gr

Διαβάστε το σχετικό φυλλάδιο με τις υπηρεσίες μας!