Βιομηχανικά εργαστήρια

Λύσεις για Βιομηχανικά εργαστήρια

Λύση για βιομηχανικά εργαστήρια

Για καθαρισμό-απολύμανση γυάλινων εργ. σκευών

Χάρη στα πλυντήρια-απολυμαντές, τις ειδικές διαδικασίες καθαρισμού-απολύμανσης και τα άριστα συνδυασμένα εξαρτήματα, η Miele Professional προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων για τον αναλυτικό καθαρισμό-την απολύμανση διαφορετικών γυάλινων σκευών εργαστηρίου. Οι λύσεις αυτές επιτρέπουν συνεπή αποτελέσματα, ακόμα και για απαιτητικές εφαρμογές οργανικής και ανόργανης χημείας, φυσικοχημείας, βιολογίας, μικροβιολογίας, σε νοσοκομειακά εργαστήρια, σε φαρμακεία και στη βιομηχανία τροφίμων και καλλυντικών. Μετά τον μηχανικό καθαρισμό-την απολύμανση γυάλινων και άλλων σκευών εργαστηρίου, ακολουθεί η τυποποιημένη και επικυρωμένη, αυτόματη τεκμηρίωση. Καθώς τα πλυντήρια-απολυμαντές κλειδώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι για το προσωπικό του εργαστηρίου. Έτσι επιτυγχάνεται η μέγιστη προστασία του προσωπικού κατά τον μηχανικό καθαρισμό-την απολύμανση. Οι ειδικοί της Miele Professional συνεργάζονται μαζί σας για την εξεύρεση εξατομικευμένων λύσεων πέρα από τις συνήθεις, προσαρμόζοντάς τις στις απαιτήσεις σας.

Μάθετε περισσότερα για το "Λύση για βιομηχανικά εργαστήρια"