Βραβεία σχεδιασμού

 
Βραβείο Σχεδιασμού Προϊόντος iF 2020

• Επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων PWM 9-Series
• Εργαστηριακά πλυντήρια πιάτων SlimLine PLW 6011-6111 Series
• Εργαστηριακά πλυντήρια πιάτων μεγάλης χωρητικότητας PLW 86 Series

reddot Design Award Winner 2019
Βραβείο Red dot για υψηλή ποιότητα σχεδιασμού

• Επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων "Μικροί Γίγαντες"
PWM 906 / 907 / 908
• Επαγγελματικά στεγνωτήρια ρούχων "Μικροί Γίγαντες"
PDR 908

Βραβείο Σχεδιασμού Προϊόντος iF 2017

Βραβεύτηκαν: • Επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων PW 41x και PW 81x

Βραβείο Red dot για υψηλή ποιότητα σχεδιασμού

• Επαγγελματικά μηχανήματα PG 85

Βραβείο Σχεδιασμού Προϊόντος iF 2015

• Επαγγελματική συσκευή PG 85 • MopStar PW 5136

Βραβείο Σχεδιασμού Προϊόντος iF 2014

Τα επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων των σειρών PG 8055-PG 8060 τράβηξαν την προσοχή.

Βραβείο Red dot για υψηλή ποιότητα σχεδιασμού

• PWT 6089

Βραβείο Σχεδιασμού Προϊόντος iF 2013

Βραβεία απονεμήθηκαν στο: Κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο: PWT 6089

Βραβείο Σχεδιασμού Προϊόντος iF 2011

Στα ακόλουθα προϊόντα απονεμήθηκαν βραβεία: • Επαγγελματική σειρά στεγνωτηρίου ρούχων: PT 8301-PT8303 • Επαγγελματική σειρά κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο: PTT 7189

iF, Ανόβερο, βραβείο σχεδιασμού προϊόντος product design award 2010

• PT 7186 • PW 6080

Βραβείο σχεδιασμού universal design award 2010

Βραβείο Καλού Σχεδιασμού Good Design Award 2010 - The Chicago Athenaeum/Ευρώπη

Βραβείο σχεδιασμού red dot 2010, Essen

Βραβείο red dot "εύφημος μνεία"

Βραβείο καταναλωτών universal consumer favourite 2009, Ανόβερο

iF, Ανόβερο, βραβείο σχεδιασμού προϊόντος product design award 2009

Focus Open 2009 Διεθνές Βραβείο Σχεδιασμού Baden-Württemberg

Australian international Design Award (Διεθνές Βραβείο Σχεδιασμού Αυστραλίας)

Australian international Design Mark

iF, Ανόβερο, βραβείο σχεδιασμού προϊόντος product design award 2008

iF, Ανόβερο, βραβείο σχεδιασμού προϊόντος product design award 2007

Βραβείο Focus Energy, Design Center Stuttgart

Μουσείο Chicago Athenaeum