Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας για εργαστήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

SmartLoad

Ευέλικτο
Η θέση των επιπέδων πλύσης μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στο ύψος του φορτίου πλύσης.
Ακόμη κι αν το χαμηλότερο επίπεδο πλύσης χρησιμοποιείται, μπορεί να πραγματοποιηθεί γέμισμα με ύψος έως 630 mm.
Οι τηλεσκοπικές ράγες στον θάλαμο πλύσης διευκολύνουν ακόμη περισσότερο το γέμισμα και το άδειασμα των αντικειμένων.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση