Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας για εργαστήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Παρακολούθηση αγωγιμότητας

Ασφάλεια μέσω ρυθμίσεων
Τα υπολείμματα χημικών στη φάση του τελευταίου ξεβγάλματος μπορεί να υποβαθμίσουν το αποτέλεσμα της επανεπεξεργασίας. Η παρακολούθηση αγωγιμότητας του νερού πλύσης διευκολύνει την ανίχνευση αυτών των υπολειμμάτων και τον περιορισμό τους σε προκαθορισμένο επίπεδο μέσω επιπλέον ξεβγάλματος. Αυτό σημαίνει ότι η επανεπεξεργασία είναι πιο αξιόπιστη, πιο οικονομική, ενώ μπορεί να αναπαραχθεί.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση