Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών (WPS)

Προστασία έναντι των διαρροών νερού
Το σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS προστατεύει από ζημιές με διπλή μαγν. βαλβίδα στη στρόφιγγα. Αν δεν κλείσει η πρώτη βαλβίδα, η δεύτερη διακόπτει την είσοδο νερού. Ο σωλήνας με διπλή επικάλυψη παρέχει μέγιστη προστασία: Σε περίπτωση προβλήματος στον εσωτερικό σωλήνα, το νερό ρέει μέσα από το εξωτερικό περίβλημα στη λεκάνη απορροής. Η τεχνολογία έξυπνων αισθητήρων ανιχνεύει τις διαρροές και, αν χρειαστεί, διακόπτει την είσοδο νερού.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση