Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Σειριακή διασύνδεση RS 232

Απλή ανταλλαγή δεδομένων
Η σειριακή διασύνδεση RS 232 παρέχει στο χρήστη μια δοκιμασμένη τεχνολογία ανταλλαγής δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορούν να συνδεθούν σαρωτές γραμμωτού κώδικα και να μεταδοθούν δεδομένα αναφορών σε σύστημα τεκμηρίωσης, εξωτερικά μέσα αποθήκευσης ή εκτυπωτές αναφορών.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση