Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Θερμαντικά στοιχεία εκτός του κάδου πλύσης

Υγιεινή και πρακτικότητα
Η τοποθέτηση των θερμαντικών στοιχείων εκτός του θαλάμου πλύσης σημαίνει πρόσθετη υγιεινή. Τα μικρόβια έχουν λιγότερες ευκαιρίες να προσκολληθούν σε σχισμές, ενώ εξαλείφεται ο κίνδυνος φθοράς πλαστικών τμημάτων.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση