Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Αντλία θερμότητας μεταβλητής ταχύτητας**

Η καρδιά ενός τέλειου αποτελέσματος
Η αντλία θερμότητας μεταβλητής ταχύτητας βρίσκεται στην καρδιά των πλυντηρίων απολύμανσης Miele Professional και αποτελεί μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε κάθε πρόγραμμα, η ταχύτητα της αντλίας και συνεπώς η πίεση πλύσης προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις – η υψηλή πίεση απομακρύνει τις επίμονες ακαθαρσίες, ενώ η χαμηλή εγγυάται ότι όλα τα αντικείμενα προς πλύση διαβρέχονται πλήρως.
Πατέντα: EP 1 047 334 B2 Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση