Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Βέλτιστη απόδοση καθαρισμού

Πολλαπλών χρήσεων
Τα πλυντήρια-απολυμαντές προσφέρουν βέλτιστη επανεπεξεργασία σε ιατρεία και κλινικές, CSSD, εργαστήρια και βιομηχανίες. Αυτό επιτυγχάνεται συνδυάζοντας καινοτόμα και δοκιμασμένα χαρακτηριστικά, από την τέλεια πίεση πλύσης και τα βέλτιστα σχεδιασμένα κάνιστρα και φίλτρα σωματιδίων έως την παρακολούθηση των βραχιόνων και τα ειδικά προγράμματα πλύσης για κάθε διαφορετική εφαρμογή.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση