Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Σύντομοι χρόνοι πλύσης

Μεγαλύτερη απόδοση
Τα πλυντήρια απολύμανσης Miele Professional επανεπεξεργάζονται απαιτητικά φορτία γρήγορα και αξιόπιστα. Η τεχνολογία πλύσης υψηλής απόδοσης εγγυάται ότι ακόμα και περίπλοκα κοίλα εργαλεία ή γυάλινα είδη εργαστηρίου δέχονται επανεπεξεργασία με ασφάλεια, σε μεγάλη πίεση πλύσης. Με τα δύο επίπεδα φόρτωσης και τους ιδιαίτερα εξειδικευμένους χειρισμούς, οι πλύσεις διεξάγονται απρόσκοπτα, ακόμα και με μεγάλο όγκο φορτίων σε σύντομο χρόνο.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση