Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Κατασκευασμένο για εύκολη συντήρηση

Απλή πρόσβαση στο μηχάνημα
Σε περίπτωση προγραμματισμένης συντήρησης και σέρβις, αλλά και σε περίπτωση βλάβης: Όσο πιο εύκολο είναι ο τεχνικός να εγκαταστήσει σημαντικά εξαρτήματα μέσα στη συσκευή, τόσο πιο γρήγορα η συσκευή θα επανέλθει σε πλήρη λειτουργία. Για αυτό τον λόγο, η Miele Professional ενθαρρύνει την απλότητα στον σχεδιασμό των συσκευών της από το στάδιο της ανάπτυξης και μετά, αφού έτσι διευκολύνεται η εύκολη πρόσβαση και το γρήγορο σέρβις.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση