Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Παρακολούθηση πίεσης νερού πλύσης

Ασφάλεια μέσω ρυθμίσεων
Διάφοροι παράγοντες, όπως μια ελαττωματική σύνδεση κανίστρου ή υπερβολική δημιουργία αφρού μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της πίεσης του νερού πλύσης. Η παρακολούθηση της πίεσης του νερού πλύσης στο πλυντήριο απολύμανσης εγγυάται βέλτιστες διεργασίες, ώστε το μηχάνημα να παράγει πάντα αξιόπιστα αποτελέσματα επανεπεξεργασίας.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση