Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ρυθμιστικός καυστήρας αερίου

Αποτελ. χρήση αερίου - ομοιόμορφη κατανομή θέρμανσ.
Εκτός του ότι καταναλώνει λιγότερο αέριο, ο ρυθμιστικός καυστήρας αερίου διατηρεί σταθερή θερμοκρασία λειτουργίας. Σε αντίθεση με τους καυστήρες δύο σταδίων, η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή και δεν έχει σημαντικές διακυμάνσεις, προσφέροντας ομοιόμορφα αποτελέσματα σιδερώματος.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση