Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Εκτεταμένη επιφάνεια τροφοδοσίας

Βελτιωμένη εργονομία
Είναι εύκολο να προσαρμόσετε το ύψος της επιφάνειας τροφοδοσίας, μαζί με τους ιμάντες τροφοδοσίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χειριστή. Έτσι απλοποιείται η διαδικασία και βελτιώνεται η εργονομία.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση