Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ευέλικτη εισαγωγή ρούχων

Exclusiv bei Miele
Εύκολη μετατροπή
Για λειτουργίες ενός ή πολλών ατόμων: Η έξοδος των ρούχων μπορεί πολύ εύκολα να μεταφερθεί από το μπροστινό στο πίσω μέρος, αν αυτό είναι επιθυμητό.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση