Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Παρακολούθηση εισαγωγής

Exclusiv bei Miele
Ομοιόμορφη εκμετάλλευση ολόκληρου του πλάτους
Για τέλειο σιδέρωμα απαιτείται χρήση ολόκληρου του πλάτους. Αν χρησιμοποιείται η μία μόνο πλευρά του σιδερωτηρίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, το σύστημα το αντιλαμβάνεται και ειδοποιεί τον χειριστή με μια ειδοποίηση στην οθόνη και έναν ηχητικό τόνο.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση