Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Εύκολος καθαρισμός και φροντίδα της πλάκας.

Άριστη φροντίδα
Για να εξασφαλιστεί η συνεπής ποιότητα φινιρίσματος, η πλάκα θέρμανσης πρέπει να καθαρίζεται και να κερώνεται τακτικά. Ένα μήνυμα στην οθόνη πληροφορεί τον χειριστή πότε είναι η καλύτερη στιγμή για αυτή την εργασία. Υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα καθαρισμού και κερώματος για εύκολο καθαρισμό και φροντίδα της θερμαντικής πλάκας.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση