Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Μεταβλητή ταχύτητα κυλίνδρου

Προσαρμοσμένη ταχύτητα σιδερώματος
Απαιτούνται διαφορετικές ταχύτητες σιδερώματος, ανάλογα με τον τύπο των ρούχων και το επίπεδο υπολειπόμενης υγρασίας. Για αυτό και μπορείτε να ρυθμίζετε την ταχύτητα του κυλίνδρου στα σιδερωτήρια Miele Professional με μικροσκοπικά βήματα. Παράλληλα και την ταχύτητα με την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σιδερωτήριο διαφορετικοί χειριστές.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση