Σύστημα PerfectDry

Exclusiv bei Miele
Άριστο αποτέλεσμα στεγνώματος
Το σύστημα PerfectDry μετρά συνεχώς την υπολειπόμενη υγρασία στα ρούχα, με αποτέλεσμα το στέγνωμα να γίνεται με ακρίβεια - ακόμα κι αν η ποιότητα του νερού ποικίλλει σημαντικά. Ο λόγος είναι ότι το σύστημα μετρά την αγωγιμότητα του νερού και ρυθμίζει τη διαδικασία στεγνώματος σύμφωνα με αυτό τον σημαντικό παράγοντα. Επιτυγχάνεται το προκαθορισμένο επίπεδο υπολειπόμενης υγρασίας, αποφεύγοντας το υπερβολικό ή το ανεπαρκές στέγνωμα.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση