Ειδικό καλάθι στεγνώματος

Απαλό στέγνωμα υφασμάτων
Το καλάθι στεγνώματος επιτρέπει ιδιαίτερα απαλό στέγνωμα για ευαίσθητα, ιδιαίτερα και συνθετικά υφάσματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για το στέγνωμα αθλητικών παπουτσιών, χωρίς μηχανική δράση. Όταν χρειάζεται, το καλάθι μπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του κάδου με μία απλή κίνηση.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση