Ασφαλής απολύμανση

Διασφάλιση μέγιστης υγιεινής
Η αξιόπιστη απολύμανση είναι προαπαιτούμενο για την πλύση υφασμάτων από νοσοκομεία και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Ειδικά προγράμματα θερμικής και χημειο-θερμικής απολύμανσης, με διαδικασίες σύμφωνες με τη λίστα του Robert Koch Institute στο Βερολίνο, που εξασφαλίζουν υγιεινή με αξιοπιστία.
Ανάλογα με το μοντέλο  Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση