Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Βέλτιστη απόδοση συμπύκνωσης

Η μειωμένη υγρασία προστατεύει εσάς και το σπίτι
Όσο καλύτερη η κλάση απόδοσης συμπύκνωσης ενός στεγνωτηρίου, τόσο λιγότερη υγρασία διαφεύγει στον αέρα, βελτιώνοντας σημαντικά την ατμόσφαιρα στον χώρο και το περιβάλλον εργασίας.brΌλα τα στεγνωτ. με οικιακή ετικ. ενεργ. απόδοσης πετυχαίνουν την υψηλότερη βαθμολογία απόδοσης συμπύκνωσης Α και είναι στην ουσία πιο αποδοτικά από τις απαιτήσεις των κανονισμών. Αυτή η ταξινόμηση βρίσκεται κάτω αριστερά στην ετικέτα ενεργ. απόδοσης ΕΕ στη συσκευή Miele.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση