Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Connector Box 

Ευέλικτη σύνδεση με εξωτερικά συστήματα
Το Connector Box επιτρέπει την εύκολη σύνδεση εξωτερικών συστημάτων – όπως συστημάτων κερματοδέκτη, συστημάτων δοσομέτρησης και συστημάτων διαχείρισης φορτίου αιχμής – στις νέες συσκευές Benchmark.brΤο Connect Box άμεσης λειτουργίας συνδέεται εύκολα μέσω στάνταρ συνδέσμου στο πίσω μέρος των συσκευών και δεν απαιτείται άνοιγμα της συσκευής. Επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση της θερμοκρασίας ή των χρόνων δοσομέτρησης σε συνάρτηση με τη στάθμη νερού.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση