Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Σύστημα ελέγχου M Special

Ασφάλεια λειτουργίας με περιορισμένες επιλογές
Στις περιπτώσεις όπου ο χρόνος είναι κρίσιμης σημασίας το σύστημα ελέγχου εστιάζει στα σημαντικά: Εξαιρετικές επιδόσεις πλύσης, ακόμα και στην περίπτωση επίμονων ρύπων, και μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας. Το διαθέσιμο εύρος προγραμμάτων βασικής χρήσης μπορεί να μειωθεί μεταξύ 1 και 4 προγραμμάτων που επιλέγονται μέσω συμβόλων στην αρχική οθόνη. Η οθόνη απλού κειμένου στην τοπική γλώσσα χρησιμοποιείται για λόγους ελέγχου. Διατίθενται σε 29 γλώσσες.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση