Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Σύστημα ελέγχου M Select

Εύκολη επιλογή του σωστού προγράμματος
Εξαιρετική άνεση χρήσης και πλήθος λειτουργιών σε ένα μόνο σύστημα ελέγχου: Τα προγράμματα επιλέγονται γρήγορα και άμεσα με τον περιστροφικό επιλογέα με τα ευκολονόητα σύμβολα. Ταυτόχρονα στην οθόνη απλού κειμένου εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος, παρέχοντας πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες, όπως η ρύθμιση της χαμηλής θερμοκρασίας. Υπάρχουν διαθέσιμες προς επιλογή 29 διαφορετικές γλώσσες οθόνης.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση