Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Οδηγίες χρήσης σε διάφορες γλώσσες

Απλά και ευνόητα
Για να αποφευχθούν εξαρχής οι παρανοήσεις, οι χειριστές μπορούν να επιλέξουν τη γλώσσα που προτιμούν από ποικιλία γλωσσών για συγκεκριμένες χώρες. Όλες οι ειδοποιήσεις στην οθόνη εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα, ώστε να εξασφαλίζεται το υψηλότερη δυνατό επίπεδο ασφάλειας κατά τον χειρισμό.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση